Start

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 15-23 XI 2014 r

 

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

 
Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.
 
Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można:

 • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
 • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę
 • przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń
 • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
 • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw.
 • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie
 • poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa
 • zapewnienie zrównoważonego rozwoju
 • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.
U podstaw edukacji globalnej leżą wartości:

 Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw:

 • godność
 • sprawiedliwość
 • solidarność
 • równość
 • pokój
 • wolność.
 • odpowiedzialności
 • szacunku
 • uczciwości
 • otwartości
 • odpowiedzialności
 • osobistego zaangażowania
 • gotowości do ustawicznego uczenia się.
 
 
Na określenie edukacji globalnej stosowane są w Polsce również inne terminy: edukacja rozwojowa, edukacja dla zrównoważonego rozwoju, edukacja na rzecz globalnego obywatelstwa. Ich zakresy znaczeniowe są tożsame.
 
Definicja edukacji globalnej wypracowana w 2010 roku przez międzysektorowy zespół złożony z nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagraniczych, władz oświatowych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych.

 

Nowości na październik

16.10.a

16.10.b

20141001 1

Konkurs ekologiczny

ok14

VI edycja Konkursu Wiedzy Ekologiczno – Przyrodniczego

Nowości Książkowe

05

06

07

Nowości Książkowe

24.10a

 24.10b

 24.10c

Wieczór literacki z Hanną Krall

    „Zdążyć przed Panem Bogiem” znamy wszyscy, a w piątkowy wieczór, 4 października mogliśmy poznać osobiście autorkę tej książki, gdyż Gminną Bibliotekę Publiczną zaszczyciła swą obecnością znakomita pisarka i dziennikarka p. Hanna Krall.

   Na życzenie p. Krall spotkanie miało charakter zamknięty, na którym znaleźli się szczęśliwcy z Klubu Dyskusyjnego. Mogliśmy dowiedzieć się kilku interesujących szczegółów z życia i twórczości pisarki.

   Trzeba również pamiętać, że twórczość p. Krall to nie tylko książka „Zdążyć przed Panem Bogiem”, ale również takie utwory jak:

Ambitny jestem..., Biała Maria, Dojrzałość dostępna dla wszystkich, Dowody na istnienie, Hipnoza, Król kier znów na wylocie, Książki i ludzie: Rozmowy Barbary N. Łopieńskiej, Na wschód od Arbatu, Okna, Polonez na polu minowym, Portret z kulą w szczęce i inne historie, Różowe strusie pióra, Spokojne niedzielne popołudnie, Spotkania ze Związkiem, Radzieckim: Wybór reportaży, Sublokatorka, Sześć odcieni bieli, Tam już nie ma żadnej rzeki, Taniec na cudzym weselu, To ty jesteś Daniel, Trudności ze wstawaniem, Wyjątkowo długa linia, Żal,

   Dziękujemy za współpracę p. Małgorzacie Sawickiej nauczycielce z Różańskiej Szkoły Podstawowej.

 • DSC03121
 • DSC03122
 • DSC03126
 • DSC03130
 • DSC03132
 • DSC03134
 • DSC03137
 • DSC03139
 • DSC03146
 • DSC03147
 • Group 0

 

„Trzeba przeżyć wszystko, co jest nam dane.
Całą radość, ale i cały smutek. Nie wolno się od niego uchylać.
Zresztą uchylenie się nic nam nie pomoże. Nie przeżyty smutek,
przed którym uciekliśmy, i tak nas kiedyś dopadnie.”

H. Krall „Co się stało z naszą bajką”

      Na początku października odbyło się kameralne spotkanie miłośników literatury z wybitną reporterką i pisarką, Hanną Krall, która, mimo potężnego dorobku literackiego, wielokroć nagradzanego nie tylko przez polskie gremia, okazała się niezwykle miłą i skromną osobą o ciepłym głosie i troskliwym spojrzeniu. Z ujmującą delikatnością przyznała, że wciąż nie może nadziwić się temu, ile osób „przewinęło się” przez jej życie i jak wiele ludzkich historii opisała. Z wdziękiem opowiadała o nieznanych nikomu ludziach, których losy ożywiła w swoich utworach, jak i wielkich tego świata, o których napomknęła z nonszalancją światowca (nieświadomym tematu polecam zbiór listów pt. „Różowe strusie pióra”). Nie jest dla niej niczym wielkim, że pracowała z tak znaczącymi osobami jak Marek Edelman, Krzysztof Kieślowski, którego ostatnie filmy („Dekalog VIII” i „Krótki dzień pracy”) zostały oparte na jej reportażach. Nie uznała za potrzebne szufladkowania swej twórczości do jakiegokolwiek gatunku literackiego, bo, jak sama o sobie mówi, jest reporterką: „Pisarz stwarza świat – ludzi, pejzaże, topografię – i decyduje o losach swoich bohaterów. Daje życie, odbiera je, daje miłość, daje śmierć. Nie odważyłabym się na to. Wszystkie moje książki powstały dzięki temu, że ludzie chcą ze mną rozmawiać. Wybieram ludzi, którzy mnie osobiście, prywatnie zaciekawią i chciałabym wiedzieć o nich więcej. Czysta fikcja mnie nie pociąga, życie jest bogatsze. Jak każdy reporter żyję życiem zwielokrotnionym – także moich bohaterów…”

      Jak powszechnie wiadomo twórczość Hanny Krall jest naznaczona piętnem Holocaustu, co nie jest w odbiorze łatwe, a tym bardziej przyjemne, jednak, moim zdaniem, warto wykorzystać pojawiający się u niektórych głód wiedzy humanistycznej i sięgnąć po teksty kultury w mniejszym stopniu oswojone, mniej oczywiste, a wręcz kontrowersyjne.

M. Sawicka

Nowości Książkowe

  new10a

new10b

Sprzątanie Świata

sprz swiat

"Sprzątanie świata - Polska" to najpowszechniejsze i najbardziej rozpoznawalne działanie w zakresie edukacji ekologicznej w Polsce. Akcja uznana przez władze państwowe i samorządowe. Od samego początku w roku 1994, nad "Sprzątaniem świata" patronat obejmuje Minister Środowiska, Minister Edukacji Narodowej, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Sprzątanie świata" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii. w ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln wolontariuszy na całym świecie. w 1994 roku ideę „sprzątania świata” sprowadziła do Polski Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, w trzeci weekend września.

sprzatanie13

NARODOWE CZYTANIE

Aleksander Fredro

 „NARODOWE CZYTANIE"

Czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry

 

„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 r. przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

 frdo01

Więcej artykułów…

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspired from FCT